Vi vil behandle din søknad fortløpende, og tar kontakt med deg for videre prosess.

 

Ved spørsmål, ta kontakt med DSBs avdeling for nød- og beredskapskommunikasjon på telefon: 23 00 57 00 eller e-post: brukerhenvendelser(a)dsb.no