I oktober 2017 var 39 300 radioterminaler aktivt i bruk i Nødnett. Av disse var rundt 90 % hos nødetatene, mens de resterende radioterminalene var fordelt på andre nød- og beredskapsbrukere. Bruk i sommermånedene er tradisjonelt lavere enn i resten av året.

 

Nødnett skal håndtere den ordinære, daglige bruken. I tillegg er det bygd ut kapasitet som skal kunne takle de fleste krisesituasjoner, hvor bruken kan være svært høy. Over hele landet vil det være minimum to baseradioer i hver basestasjon. Det betyr blant annet at opptil sju ulike talegrupper kan være koplet opp mot basestasjonen og snakke samtidig. Hver gruppe kan ha mange aktive radioer, men bare én kan prate i sin talegruppe av gangen.

 

 

 

Pga. en feil i innsamlingen av data mellom 27. januar og 9. februar i 2017 er data fra Oslo, Akershus, Østfold og søndre deler av Buskerud ikke med i statistikken og de faktiske tallene er høyere enn det som vises.