Figuren "Nødnett-samtaler" (under) viser utviklingen på antall samtaler i Nødnett, utenom de som gikk til telefonnettet. I november 2016 ble det gjennomført 1 289 633 samtaler i Nødnett. 

 
I mai 2017 var 38 753 radioterminaler aktivt i bruk i Nødnett. Av disse var rundt 90 % hos nødetatene, mens de resterende radioterminalene var fordelt på andre nød- og beredskapsbrukere.

 

Per mai 2017 var totalt 53 660 radioterminaler aktiverte for bruk, men alle har ikke vært i bruk i perioden. 

 

Nødnett skal håndtere den ordinære, daglige bruken. I tillegg er det bygd ut kapasitet som skal kunne takle de fleste krisesituasjoner, hvor bruken kan være svært høy. Over hele landet vil det være minimum to baseradioer i hver basestasjon. Det betyr blant annet at opptil sju ulike talegrupper kan være koplet opp mot basestasjonen og snakke samtidig. Hver gruppe kan ha mange aktive radioer, men bare én kan prate i sin talegruppe av gangen.

 

Nødnett-samtaler pr. etat pr. måned

 

Pga en feil i innsamlingen av data mellom 27 januar og 9 februar 2017 er data fra Oslo, Akershus, Østfold og søndre deler av Buskerud ikke med i statistikken og de faktiske tallene er høyere enn det som vises.Det jobbes med å få lagt til disse data i ettertid.

 

Antall aktive terminaler i nettet pr. måned

 

 

Antall aktiverte terminaler