Driftsstatistikk

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Bruk av Nødnett

I august 2018 gikk det 1 392 842 samtaler i Nødnett. 38 396 radioterminaler var aktivt i bruk i Nødnett. Av disse var rundt 90 % hos nødetatene, mens de resterende radioterminalene var fordelt på andre nød- og beredskapsbrukere. 


I samme periode var 56 840 terminaler aktivert for bruk, men ikke alle har vært i brukt i perioden. 

 
Nødnett skal håndtere den ordinære, daglige bruken. I tillegg er det bygd ut kapasitet som skal kunne takle de fleste krisesituasjoner, hvor bruken kan være svært høy. Over hele landet vil det være minimum to baseradioer i hver basestasjon. Det betyr blant annet at opptil sju ulike talegrupper kan være koplet opp mot basestasjonen og snakke samtidig. Hver gruppe kan ha mange aktive radioer, men bare én kan prate i sin talegruppe av gangen.