− Av naturlige årsaker er det en helt annen flyt over grensen i det tettbebygde sør enn i nord der store fjellområder og tynt befolkede områder dominerer, konstaterer Ola Siljedahl ved svenske Rikspolisstyrelsen. Jo lengre nord man kommer i begge våre land, desto færre veioverganger.

 

Rakel og Nødnett har vært i bruk i et par år i de sørlige grensetraktene i begge land. Politimyndighetene har store forventninger til de muligheter som ISI (Inter System Interface) kan tilby når prosjektet er fullført.

 

− Da får vi mulighet til å bruke vårt eget utstyr i hverandres nett, sier Teith Kyrre Dalsrud hos Politidirektoratet. Samhandling over grensen kommer til å bli betydelig forenklet. Vi kan bruke felles talegrupper og en-til-en samtaler.

 

− For politiet er det også viktig at ISI oppfyller behovet for å overføre informasjon mellom alarmsentraler på begge sider, konstaterer Ola Siljedahl. Vi ser frem imot en felles løsning. Ser vi fremover i tid har vi sannsynligvis ikke alarmsentraler som arbeider lokalt, men har større ansvarsområder. Kommunikasjon i Rakel og Nødnett skal likevel fungere over grensen.

 

Politiutrykninger kan foregå over lengre tid og samarbeid forekommer ikke bare nære grensen.

 

− Vi ønsker å kunne kommunisere innen spaningsgrupper som består av personer fra ulike land, fortsetter Teith Kyrre Dahlsrud.

 

De er enige om at en spesielt viktig funksjon ved Nødnett og Rakel er posisjonering.

 

− Når vi vet hvilke felles ressurser som finnes – på begge sider av grensen – og hvor de befinner seg, kan vi utnytte disse på best mulig måte, sier Ola Siljedahl.

 

− Til syvende og sist handler det om økte og tryggere tjenester til våre innbyggere, sier Teith Kyrre Dalsrud. Raskere utrykning, effektiv ledelse og styring av ressurser, samt bedre aksjoner – også i de tilfeller der mange aktører må samvirke.