Nødnett

Utbygging av Nødnett

Kart og status utbygging

10. september 2015 ble utbyggingen av landsdekkende Nødnett ferdigstilt. Klikk på kartet for å se status i de ulike områdene.

map Nord-Norge Vestlandet Midt-Norge Austlandet Ostfold Sorlandet
1.0.170.679