Nødnett

SPØRSMÅL OG SVAR

 • Kva med Nødnett i tunnelar?

  Nødnett gir auka beredskap i Noreg, også i vegtunnelar. Det er betydeleg fleire vegtunnelar i Noreg som får tilgang til nødkommunikasjon etter innføringa av Nødnett, enn det som var tilfellet før.

  Det skal bygges Nødnett-dekning i vegtunnelar som allereie har samband frå ein eller fleire av nødetatene fra tidligere. I tillegg skal det etableres dekning i tunnaler som er lengre enn 500 meter med årsdøgntrafikk over 5000. 
   
  Les meir om dekning i tunnelar. 

 • Hva kostet det å bygge Nødnett?

  I desember 2015 markerte vi at landsdekkende utbygging av Nødnett var ferdig. Hva kostet det?

  Per februar 2017 beregnes det at utbyggingen av et landsdekkende Nødnett (trinn 1 og 2) blir realisert med en sluttkostnad mellom 5 726 mill. kroner og 6 560 mill. kroner.

  Du kan lese mer om dette og de siste oppdaterte tallene her. 

1.0.170.679