Alle abonnementsbestillinger fra politiet skal skje via Politiets fellestjenester. 

 

Abonnementsbestillinger fra helsetjenesten, herunder kommunale legevakter og helseforetak, skal skje direkte til DSB (se kontaktinfo under) og Helsetjenestens Driftsorganisasjon, HDO (Anita Østlund, epost: anita.ostlund(a)hdo.no, tlf.: 909 51 680). Plassering av helsetjenestens brukere i de respektive brukerkategoriene finnes her.

 

Abonnementsbestillinger fra brannvesen og 110-sentraler, skal skje direkte til DSB (se kontaktinfo under). Plassering av brannvesenets og 110-sentralenes brukere finnes her.

 

Abonnementsbestillinger fra andre brukere skal skje direkte til DSB (se kontaktinfo under).

 

Kontakt

Morten Hansen / Vibeke Bergersen
telefon: 488 91 489
e-post: abonnement@dsb.no