Fyll inn antall abonnement i de ulike kategoriene i kalkulatoren for å beregne dine abonnementskostnader i forbindelse med radioterminaler og eventuelle operatørplasser. Kategoriene er beskrevet under Taleabonnement. Kalkulatoren gir et estimat på de forventede abonnementskostnadene, og må kun betraktes som veiledende. For kunder med kontrollrom vil blant annet linjeleie komme i tillegg. Eventuelle samtaler ut av Nødnett vil også komme i tillegg.

Alle priser er oppgitt eks. mva. per år. Vi tar forbehold om feil