Dokumentet gir en overordnet beskrivelse av Nødnett for brukere. Dokumentet inneholder en oversikt over tekniske løsninger og tilgjengelige funksjoner, samt informasjon og råd om riktig bruk av Nødnett.