Sambandsreglementet består av tre nivåer:

  • Nivå 1 - Felles sambandsreglement for nødetatene og andre beredskapsbrukere
  • Nivå 2 - Sambandsreglement på nasjonalt nivå for den enkelte etat/brukerorganisasjon
  • Nivå 3 - Regionalt/lokalt sambandsreglement for den enkelte etat/brukerorganisasjon

Nødetatene og andre beredskapsbrukere planlegger sine operative prosedyrer forankret i dette regelverket for å sikre høyere effektivitet og bedre kvalitet på deres tjenester. Målet med et felles sambandsreglement er at brukerne skal oppnå bedre koordinering og ressursutnyttelse, økt sikkerhet for personellet og økt tjenestespekter i de ulike etatene.

 

Politidirektoratet har forvaltningsmessig ansvar for felles sambandsreglement (nivå 1) gjennom regelmessig revisjon av reglementet i samarbeid med de andre etatene. Den enkelte etat/brukerorganisasjon er selv ansvarlig for ferdigstillelse av reglement på nasjonalt og regionalt/lokalt nivå.

 

Det til enhver tid gjeldende «Felles sambandsreglement for nødetatene og andre beredskapsbrukere» finnes på politiets hjemmesider. For sambandsreglement på nasjonalt og regionalt/lokalt nivå må man ta kontakt med henholdsvis de nasjonale organene for etatene og fagdirektoratenes nettsider og den enkelte virksomhet.

 

DSB sørger for at alle brukerorganisasjoner utenom nødetatene utarbeider egne sambandsreglement som henger sammen med nivå 1 og samarbeidende organisasjoners sambandsreglement.

 

DSB har utarbeidet en mal for sambandsreglement på regionalt/lokalt nivå som du finner nederst på denne siden.