Sambandsreglementet består av følgende nivåer:

  • Nødnett i bruk - En oversikt over tekniske løsninger og funksjoner i Nødnett, samt retningslinjer for bruk 
  • Felles sambandsreglement for nødetatene og andre beredskapsbrukere
  • Sambandsreglement for organisasjoner tilknyttet Nødnett
  • Lokale prosedyrer for organisasjoner tilknyttet Nødnett

Nødetatene og andre beredskapsbrukere planlegger sine operative prosedyrer forankret i dette regelverket for å sikre høyere effektivitet og bedre kvalitet på deres tjenester. Målet med et felles sambandsreglement er at brukerne skal oppnå bedre koordinering og ressursutnyttelse, økt sikkerhet for personellet og økt tjenestespekter i de ulike etatene.

 

Politidirektoratet har forvaltningsmessig ansvar for felles sambandsreglement gjennom regelmessig revisjon av reglementet i samarbeid med de andre etatene. Den enkelte etat/brukerorganisasjon er selv ansvarlig for ferdigstillelse av reglement på nasjonalt og regionalt/lokalt nivå. Det til enhver tid gjeldende «Felles sambandsreglement for nødetatene og andre beredskapsbrukere» finnes på politiets hjemmesider

 

DSB har utarbeidet Sambandsreglement for organisasjoner tilknyttet Nødnett. Reglementet regulerer brukerorganisasjonenes bruk av Nødnett. (Reglementet gjelder ikke nødetatene). Den enkelte brukerorganisasjoner er selv ansvarlig for å utarbeide og oppdatere vedlegg til dette reglementet, samt å utarbeide lokale prosedyrer.  Sambandsreglement for organisasjoner tilknyttet Nødnett finnes tilgjengelig nederst på denne siden.