Nødnett

Taleabonnement

For å bruke en radioterminal i Nødnett må det tegnes et taleabonnement. 

1.0.170.679