Bruk i Finland

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Bruk i Finland

Sammenkobling av de nasjonale nødnettene i Norge og Finland muliggjør radiokommunikasjon mellom brukere fra begge land ved grenseoverskridende hendelser og oppgaver.
  • Tor Helge Lyngstøl deltar på den første gruppesamtalen mellom finske Virve og norske Nødnett. Bilde: Laura Svenheim/DSB

I februar 2017 undertegnet DSB og Suomen Virveverkko en intensjonsavtale i forbindelse med konferansen Critical Communications Europe i København. Dette markerte starten på det norsk-finske samarbeidsprosjektet. Prosjektet skal sammenkoble de nasjonale nødnettene i de to land og tilrettelegge for at brukerne kan ta tjenesten i bruk.


Målet er å tilrettelegge for sømløs nød- og beredskapskommunikasjon mellom Finland og Norge. Brukerne av Nødnett og Virve, som samarbeider på tvers av den 736 km lange grensen, vil kunne kommunisere med hverandre ved behov og bruke radioterminalene sine også i nabolandet. På norsk side vil sammenkoblingen i første rekke komme til nytte for brukerne i Troms og Finnmark, mens tjenesten og talegruppene kan brukes i hele Norge og i hele Finland. 


8. desember 2017 ble den første gruppesamtalen mellom det finske og det norske nødnettet foretatt. En viktig milepæl ble nådd i arbeidet for grenseoverskridende kommunikasjon. Arbeidet viser at nasjonale nødnett ikke lenger trenger å være isolerte og at kommunikasjon mellom nød- og beredskapsaktører ikke trenger å stoppe ved grensen.

 

Tjenesten "Bruk i Finland" vil bli tilgjengelig for brukerorganisasjonene høsten 2018.