- Nødnett er nå bygd ut i hele landet, og det er viktig at samfunnet får mest mulig samfunnssikkerhet igjen for investeringen som er gjort, sier Nina Myren, avdelingsdirektør i DNK. 

 

- Flere brukere i Nødnett gir mer effektivt samvirke på tvers av sektorer, organisatoriske og geografiske grenser, forteller Myren.DNK arbeider derfor for at alle prioriterte samvirkeaktører i hele landet få mulighet til å ta i bruk Nødnett i løpet av 2018. 

 

Først ute

-Vi er glade for at Fylkesmennene i Vestfold og Sogn og Fjordane er med på laget, sier Myren og viser til pilotprosjektet som starter i høst. 

 

Hensikten med pilotprosjektet er å opparbeide et grunnlag for et effektivt innføringskonsept for den videre utrullingen i resten av landet. - I tillegg vil de to piloten gi viktig kunnskap og erfaring om hvordan Nødnett kan gjøre samvirke og samarbeid lettere under kriser og uønskede hendelser, forteller Myren. 


Informasjonsmøter

Det skal arrangeres informasjonsmøter for mulige brukere av Nødnett både i Vestfold og Sogn og Fjordane.

 

Vestfold: 31.august

Mer informasjon og påmelding hos Fylkesmannen 

 

Sogn og Fjordane: 13.september

Mer informasjon og påmelding hos Fylkesmannen