Forside

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Visste du at...

  • Nødnett baseres på den europeiske standarden TETRA, og radiofrekvensene ligger i 380-400 MHz båndet.

  • Nødnett gir en klar styrking av beredskapen og krisehåndteringen gjennom å operere på samme kommunikasjonsplattform.

  • Både i det daglige og i en krisesituasjon kan god dekning være avgjørende for muligheten til å yte en fullgod tjeneste og redde liv og helse.

  • Flyttbare basestasjoner kan brukes der det ikke kan etableres fast dekning

  • Nødnett dekker 86 prosent av landets areal og nær 100 prosent av befolkningen.

  • TETRA er overveiende valgt som standard for nødkommunikasjon i Europa, og våre naboland Danmark, Finland og Sverige baserer sin nødkommunikasjon på TETRA-samband.

  • Nødnettdagene 2016 samlet 683 deltakere fra inn og utland

  • Nødnett åpner for internasjonalt samarbeid og samhandling på tvers av landegrenser.

  • De enkelte brukerne kommuniserer over Nødnett gjennom håndholdte og kjøretøymonterte radioterminaler.

  • Personvernet styrkes av Nødnett gjennom avlyttingssikret nett.

Twitter