Nødnett

Visste du at...

  • Nødnett baseres på den europeiske standarden TETRA, og radiofrekvensene ligger i 380-400 MHz båndet.
  • Representanter fra kjernebrukerne har vært involvert i Nødnett fra starten av, og brukerkrav fra brann, politi og helse har vært førende i valg av løsning.
  • Nødnett åpner for internasjonalt samarbeid og samhandling på tvers av landegrenser.
  • Siden Nødnett baserer seg på TETRA, som er en åpen standard, benytter man radioterminaler fra ulike leverandører.
  • Nødnett bidrar til at etatenes radiosamband tilfredsstiller operative og sikkerhetsmessige krav.
  • Nødnett gir bedre personellsikkerhet og mer effektiv ressursbruk i etatene.
  • Nødnett åpner for internasjonalt samarbeid og samhandling på tvers av landegrenser.
  • Nødnett gir økt sikkerhet for beredskaps- og innsatspersonell, og bidrar til et tryggere og mer robust samfunn.
  • DSB ønsker et bredt utvalg av terminaler og tjenester for bruk i Nødnett
  • Representanter fra kjernebrukerne har vært involvert i Nødnett fra starten av, og brukerkrav fra brann, politi og helse har vært førende i valg av løsning.

Twitter

1.0.170.679