Nødnett

Visste du at...

  • Nødnett har høyere kapasitet, bedre dekning og bedre talekvalitet enn analoge systemer, samt døgnkontinuerlig drift og overvåkning.
  • Både i det daglige og i en krisesituasjon kan god dekning være avgjørende for muligheten til å yte en fullgod tjeneste og redde liv og helse.
  • Nødnett baseres på den europeiske standarden TETRA, og radiofrekvensene ligger i 380-400 MHz båndet.
  • Nødnett dekker 86 prosent av landets areal og nær 100 prosent av befolkningen.
  • Rundt 2060 basestasjoner er i drift, noe som gir god dekning på hele fastlandet.
  • Representanter fra kjernebrukerne har vært involvert i Nødnett fra starten av, og brukerkrav fra brann, politi og helse har vært førende i valg av løsning.
  • Nødnett åpner for internasjonalt samarbeid og samhandling på tvers av landegrenser.
  • Basestasjoner plasseres i utgangspunktet på steder hvor de vil gi best mulig dekning. Dette tilsier plassering høyt i terrenget, og med høye master.
  • Representanter fra kjernebrukerne har vært involvert i Nødnett fra starten av, og brukerkrav fra brann, politi og helse har vært førende i valg av løsning.
  • DSB ønsker et bredt utvalg av terminaler og tjenester for bruk i Nødnett

Twitter

1.0.170.679