Nødnett

Visste du at...

  • TETRA er overveiende valgt som standard for nødkommunikasjon i Europa, og våre naboland Danmark, Finland og Sverige baserer sin nødkommunikasjon på TETRA-samband.
  • Nødnett legger til rette for samvirke mellom ulike etater og organisasjoner.
  • Representanter fra kjernebrukerne har vært involvert i Nødnett fra starten av, og brukerkrav fra brann, politi og helse har vært førende i valg av løsning.
  • Nødnett er robust og fungerer uavhengig av kommersielle mobilnett.
  • Det er strenge krav til dekning i Nødnett for å dekke nød- og beredskapsaktørenes behov.
  • Bruk av Nødnett vil bidra til styrket beredskap og mer effektiv krisehåndtering.
  • Nødnett dekker 86 prosent av landets areal og nær 100 prosent av befolkningen.
  • Personvernet vil styrkes av Nødnett gjennom avlyttingssikret nett.
  • Siden Nødnett baserer seg på TETRA, som er en åpen standard, benytter man radioterminaler fra ulike leverandører.
  • Nødnett gir bedre personellsikkerhet og mer effektiv ressursbruk i etatene.

Twitter

1.0.170.679