Nødnett

Visste du at...

  • Nødnett innebærer en overgang fra gammel, analog radioteknologi til en digital løsning med utvidet funksjonalitet, bedre talelyd og avlytningssikret kommunikasjon.
  • Basestasjoner plasseres i utgangspunktet på steder hvor de vil gi best mulig dekning. Dette tilsier plassering høyt i terrenget, og med høye master.
  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap eier og forvalter Nødnett på vegne av staten.
  • Bruk av Nødnett vil bidra til styrket beredskap og mer effektiv krisehåndtering.
  • Representanter fra kjernebrukerne har vært involvert i Nødnett fra starten av, og brukerkrav fra brann, politi og helse har vært førende i valg av løsning.
  • Kjernebrukere av Nødnett er de tre nødetatene brann, politi og helse. Disse etatene bruker radiosambandet som en viktig innsatsfaktor i sitt daglige arbeid.
  • Bruk av Nødnett bidrar til styrket beredskap og mer effektiv krisehåndtering.
  • DSB ønsker et bredt utvalg av terminaler og tjenester for bruk i Nødnett
  • Rundt 2060 basestasjoner er i drift, noe som gir god dekning på hele fastlandet.
  • Nødnett bidrar til at etatenes radiosamband tilfredsstiller operative og sikkerhetsmessige krav.

Twitter

1.0.170.679