Forside

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Visste du at...

  • Nødnett gir bedre personellsikkerhet og mer effektiv ressursbruk i etatene.

  • Det er strenge krav til dekning i Nødnett for å dekke nød- og beredskapsaktørenes behov.

  • Nødnettdagene 2016 samlet 683 deltakere fra inn og utland

  • Alle terminaler og tilhørende programvareversjoner skal godkjennes før de kan benyttes i Nødnett.

  • Nødnett åpner for internasjonalt samarbeid og samhandling på tvers av landegrenser.

  • Nødnett er robust og fungerer uavhengig av kommersielle mobilnett.

  • Personvernet styrkes av Nødnett gjennom avlyttingssikret nett.

  • DSB ønsker et bredt utvalg av terminaler og tjenester for bruk i Nødnett

  • TETRA er overveiende valgt som standard for nødkommunikasjon i Europa, og våre naboland Danmark, Finland og Sverige baserer sin nødkommunikasjon på TETRA-samband.

  • Kjernebrukere av Nødnett er de tre nødetatene brann, politi og helse. Disse etatene bruker radiosambandet som en viktig innsatsfaktor i sitt daglige arbeid.

Twitter