Forside

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Visste du at...

  • Representanter fra kjernebrukerne har vært involvert i Nødnett fra starten av, og brukerkrav fra brann, politi og helse har vært førende i valg av løsning.

  • Personvernet styrkes av Nødnett gjennom avlyttingssikret nett.

  • Rundt 2060 basestasjoner er i drift, noe som gir god dekning på hele fastlandet.

  • Rundt 2060 basestasjoner er i drift, noe som gir god dekning på hele fastlandet.

  • Både i det daglige og i en krisesituasjon kan god dekning være avgjørende for muligheten til å yte en fullgod tjeneste og redde liv og helse.

  • Nødnett dekker 86 prosent av landets areal og nær 100 prosent av befolkningen.

  • Nødnett gir en klar styrking av beredskapen og krisehåndteringen gjennom å operere på samme kommunikasjonsplattform.

  • Siden Nødnett baserer seg på TETRA, som er en åpen standard, benytter man radioterminaler fra ulike leverandører.

  • Bruk av Nødnett bidrar til styrket beredskap og mer effektiv krisehåndtering.

  • Siden Nødnett baserer seg på TETRA, som er en åpen standard, benytter man radioterminaler fra ulike leverandører.

Twitter