Nødnett

Visste du at...

  • Nødnett gir bedre personellsikkerhet og mer effektiv ressursbruk i etatene.
  • Nødnett har høyere kapasitet, bedre dekning og bedre talekvalitet enn analoge systemer, samt døgnkontinuerlig drift og overvåkning.
  • Rundt 2060 basestasjoner er i drift, noe som gir god dekning på hele fastlandet.
  • Nødnett gir økt sikkerhet for beredskaps- og innsatspersonell, og bidrar til et tryggere og mer robust samfunn.
  • Personvernet styrkes av Nødnett gjennom avlyttingssikret nett.
  • Nødnett baseres på den europeiske standarden TETRA, og radiofrekvensene ligger i 380-400 MHz båndet.
  • Personvernet styrkes av Nødnett gjennom avlyttingssikret nett.
  • Bruk av Nødnett bidrar til styrket beredskap og mer effektiv krisehåndtering.
  • Bruk av Nødnett bidrar til styrket beredskap og mer effektiv krisehåndtering.
  • DSB ønsker et bredt utvalg av terminaler og tjenester for bruk i Nødnett

Twitter

1.0.170.679